Објава доделе - Одржавање софтвера PTV „Vision”


Број набавке 5/10

У преговарачком поступку без објављивања јавног позива у  јавној набавци чији је предмет: „Одржавање софтвера PTV „Vision”, у једногодишњем периоду“, изабрана је као најповољнија понуда понуђача:
-''Центар за планирање урбаног развоја ЦЕП'' а.д., Београд, Захумска 34.
Поступак је спроведен на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.

Израда саобраћајних пројеката за опремање 20 раскрсница светлосним сигналима у Београду“


Службени гласник број 21 од 06.04.2010 године.
Број набавке 10/10
Преузмите текст - овде