Вршење стручно-техничког надзора над радовима из области техничког регулисања саобраћаја, у једногодишњем периоду

Вршење стручно-техничког надзора над радовима из области техничког регулисања саобраћаја, у једногодишњем периоду


Број набавке 3/10
Преузмите текст - овде

Опширније
                           Објава доделе - Одржавање система за аутоматско управљање саобраћајем (САУС) у једногодишњем периоду

Објава доделе - Одржавање система за аутоматско управљање саобраћајем (САУС) у једногодишњем периоду


Број набавке 6/10

У преговарачком поступку без објављивања јавног позива у  јавној набавци чији је предмет:„Одржавање система за аутоматско управљање саобраћајем (САУС) у једногодишњем периоду“, изабрана је као најповољнија понуда понуђача:
-„ELCOM“ д.о.о. Београд, Батајнички пут 21
Поступак је спроведен на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама

Опширније
                           Објава доделе - Куповина и одржавање софтвера АrcGIS и куповина векторске подлоге Београда

Објава доделе - Куповина и одржавање софтвера АrcGIS и куповина векторске подлоге Београда


број набавке 1/10

У преговарачком поступку без објављивања јавног позива у  јавној набавци чији је предмет: „Куповина и одржавање две нове лиценце ArcView, једне нове лиценце ArcGis Server Netvork Extention Enterprise Standard, једне нове лиценце ArcPad и векторске подлоге са смерношћу улица и одржавање постојећих лиценци ArcView, ArcEditor, ArcGIS Publisher, ArcGIS Server Enterprise Standard и Desktop ArcGIS Network Analist, из програмског пакета ArcGIS“, изабрана је као најповољнија понуда понуђача:
- Предузеће за консалтинг, инжењеринг и заступање у области географских информационих система „GISDATA“ д.о.о. Београд, Београдска 27/IV

Поступак је спроведен на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама

Опширније
                           Објава доделе - Одржавање софтвера PTV „Vision”

Објава доделе - Одржавање софтвера PTV „Vision”


Број набавке 5/10

У преговарачком поступку без објављивања јавног позива у  јавној набавци чији је предмет: „Одржавање софтвера PTV „Vision”, у једногодишњем периоду“, изабрана је као најповољнија понуда понуђача:
-''Центар за планирање урбаног развоја ЦЕП'' а.д., Београд, Захумска 34.
Поступак је спроведен на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.

Опширније
                           ПРОДУЖЕЊЕ ТРАСЕ ЛИНИЈЕ 709

ПРОДУЖЕЊЕ ТРАСЕ ЛИНИЈЕ 709


ikarbusДирекција за јавни превоз ће од 1. маја 2010. Године продужити трасу линије број 709 (Земун/Нови град/ - Земун поље/Железничка станица/) која ће саобраћати до насеља Земун поље. Линија ће носити број и назив: 709 (Земун / Нови град / - Земун поље). Продужетак трасе линије број 709 омогућиће директну везу између насеља Плави хоризонти и Земун поље и користиће део трасе линије 708.

Опширније