Безбедност деце у саобраћају

Безбедност деце у саобраћају

 

 
Компаративна анализа података о броју погинулих лица на милион становника у 14 земаља ЕУ и Републике Србије, показује да је Република Србија далеко од најуспешнијих земаља, тј. да 2 пута више становника на милион становника погине на нашим путевима у односу на најбоље земље. Када је реч о броју погинуле деце на милион деце, може се уочити да су деца у Републици Србији око 2,5 пута угроженија у саобраћају него њихови вршњаци у Шведској, односно скоро 2 пута угроженија од просека Еу /14 земаља.
Стање безбедности деце у Београду је унапређено у односу на период пре десетак година (у 2005. години је чак и остварена „Визија 0“ погинуле деце пешака у саобраћају). Анализа показатеља безбедности деце у саобраћају у Београду,у периоду од 2002-2006. године, указује следеће: да је дошло до смањења броја настрадале деце пешака у саобраћају у Београду, али и до повећања броја осталих незгода са децом (незгоде са децом бициклистима, путницима и возачима);
 1. да је највише деце страдало у јуну, затим у мају и септембру, као и да је најмање деце страдало петком;
 2. да је највише деце страдало у вечерњим сатима (између 18 и 19 часова) и подневним (између 13 и 14 часова), а да је најмање деце страдало током ноћи (у времену од 00 до 06 часова);
 3. да је највише деце настрадало са 8, затим 9 и 11 година старости;
 4. да је процентуално учешће настрадалих пешака – дечака у саобраћају 55%;
 5. да је највеће смањење броја настрадале деце пешака остварено у случају трчања деце са десне и леве стране преко коловоза и то ван обележеног пешачког прелаза;
 6. једина ситуација код које је дошло до повећања броја настрадале деце јесте ходање деце са леве стране ван обележеног пешачког прелаза.

{swf}BezbednostDece1{/swf}

Анализом показатеља безбедности деце у саобраћају по оштинама, уочено је да је најмањи број настрадале деце био у општинама Сопот (9), Барајево (13), и Обреновац (41). Највише деце је страдало у општинама Палилула (233), Вождовац (220) и Нови Београд /219/. Највећи број деце пешака настрадао је на општинамаПалилула /161/, Вождовац /157/ и Нови Београд /152/. Опао је број настрадале деце у Београду за око 36% /са 2541 на 1632/, настрадале деце ПЕШАКА за око 40% (са 1899 на 1139).
Дошло је до знатног смањења броја настрадале деце ПЕШАКА на претходно идентификованим локацијама повећаног страдања деце пешака у саобраћају – за око 52% (са 762 на 367) !!!
Приликом анализе локација повећане угрожености деце у саобраћају, уочено је следеће: да је до највећег смањења број а настрадале деце (апсолутне вредности) дошло на локацијама: зона Карабурма (за 34 мање настрадала детета), Булевар краља Александра (-25) и зона Звездара (-23).
На осам локација које су у првом периоду биле у групи најугроженијих значајно је смањен број настрадале деце тако да више нису међу најугроженијим локацијама ул. Краља Милана, Панчевачки пут, Макензијева, зона Петлово брдо, Булевар војводе Мишића, Вртларска, Француска и Студентска. На само три локације (Булевар Михајла Пупина, Макензијева и Војводе Степе – Кумодраж) није дошло до смањења броја настрадале деце. Идентификовано је пет нових локација угрожености деце у саобраћају: Јурија Гагарина, Трговачка, зона Ресник, Паунова – Баштованска и Булевар Ослобођења Јајинци.

Опширније
                           Увођење комуналног реда у заустављање и паркирање

Увођење комуналног реда у заустављање и паркирање

Непрописно заустављена и паркирана возила у саобраћајним тракама, представљају једну од највећих препрека за несметано одвијање саобраћаја.
У циљу побољшања функционисања саобраћаја Секретаријат за саобраћај је покренуо иницијативу за ефикасније санкционисање непрописно заустављених и паркираних возила.
Како би наведена акција постигла жељене резултате, Секретаријат за саобраћај је покренуо измене и допуне Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима и Одлуке о јавним паркиралиштима.
Измене ових Одлука ће омогућити да се непрописно заустављено или паркирано возило које омета коришћење пута брже и ефикасније санкционише и уклања.
Измена наведених Одлука омогућиће да градски саобраћајни и комунални инспектори, санкционишу непрописно заустављена и паркирана возила у року који се мери и на минуте.
Рок на минуте је неопходан имајући у виду ситуације кад уклањање возила не трпи одлагање: ометање протока саобраћаја у саобраћајној траци, жутој траци, стајалишту јавног превоза, ометање коришћења паркинг места и ометање коришћења колског улаза. 
На основу Закона о јавним путевима дато је овлашћење граду да уреди уклањање заустављеног возила.


Одлуком уставног суда (бр.1119 од 05.03.2009.) је изражен став да је одређивање рокова на минуте када је у питању уклањање возила у складу са чланом 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Циљ ове иницијативе и активности јесте да, у року који се мери и на минуте, саобраћајни инспектори налажу санкционисање и уклањање заустављених возила која ометају саобраћај у граду, а комунални инспектори уклањање са зелених површина и резервисаних паркинг места.
Секретаријат за саобраћај је иницирао уско повезан систем свих актера у низу: Секретаријат за инспекцијске послове, ЈКП Паркинг сервис, Градски судија за прекршаје и Управа саобраћајне полиције како би  заједно успоставили комунални ред у заустављању и паркирању возила.
Подршка овом систему ће бити систем „Паук видео надзор“ који омогућава надзор и фотографско документовање возила у прекршају, а предвиђено је да град финансира опремање и софтверско повезивање градске саобраћајне и комуналне инспекције, Градског судије за прекршаје и ЈКП Паркинг сервис, како би се прекршајни поступак одвијао ефикасније.
Сматрамо да ће реализација наше иницијативе на неким деловима мреже побољшати  проточност саобраћаја за 30% (Булевар краља Александара, Војводе Степе, Дечанска, Београдска) и омогућити несметано коришћење резервисаних паркинг места.
 

Опширније
                           Без аутомобила у центру Београда

Без аутомобила у центру Београда

Главни циљ градског транспортног система – унапређење опште мобилности у складу са друштвеним, економским и еколошким циљевима – не може се реализовати кроз побољшање и развој саобраћаја путничких аутомобила. У урбаним подручјима са великим интензитетом људских активности, саобраћајна загушења не могу се избећи кроз повећање капацитета постојеће путне мреже, изградњом нових саобраћајница и капацитета за паркирање.
За Београд, као и за све велике градове Европе и света, једини могући пут је да се изгради такав систем јавног градског превоза који ће бити конкурентан путничком аутомобилу по брзини, редовности, цени и комфору чиме се омогућава спровођење политике управљања потражњом, односно, смањења коришћења аутомобила за свакодневна кретања нарочито ка и од центра града.
Дакле, једино независни високо капацитетни шински систем као права алтернатива путничком аутомобилу ослобађа централне градске просторе за пешаке.

Зато је ова акција Секретаријата за саобраћај апел и припрема за будућност!

 


 

 

Опширније
                           Увођење зонског система паркирања - Дорћол

Увођење зонског система паркирања - Дорћол

На захтев општине Стари град и житеља ове општине,Секретаријат за саобраћај је урадио пројекат редефинисања режима динамичког и стационарног саобраћаја у зони Дорћола. Корист од овог пројекта је у томе што су дефинисане површине за динамички, стационарни и пешачки саобраћај. Обележена су сва расположива паркинг места на уличним фронтовима у предметној зони, чиме се добило 2500 паркинг места. Увођењем зоне са временским ограничењем паркирања станари зоне имаће могућност да своја возила паркирају у зони без временског ограничења, док ће посетиоцима зоне паркирање бити ограничено на 3 сата. Учесници пројекта су Секретаријат за саобраћај, ЈКП „Паркинг сервис“ и Општина Стари град.
Секретаријат за саобраћај је на доњем Дорћолу, поред увођења паркинг зоне, од 1. јуна увео систем једносмерних улица како би се повећала површина на којој ће се технички регулисати паркирање, олакшало кретање свих учесника у саобраћају и убрзао проток возила.

Опширније
                           Жуте траке у Београду - "Помери се с пута кад је трака жута"

Жуте траке у Београду - "Помери се с пута кад је трака жута"


Секретаријат за саобраћај у циљу подизања нивоа квалитета живота у Београду и побољшања услова за кретање свих учесника у саобраћају, апелује на возаче путничких и теретних возила, да се не крећу, заустављају и паркирају у саобраћајним тракама резервисаним за кретање возила јавног превоза-аутобуса и такси возила, такозваним „жутим тракама“.
Иако за санкционисање непоштавања режима коришћења ˝жутих трака˝, односно кажњавање несавесних возача путничких и теретних возила, постоји више законских основа, а Законодавац је предвидео висину новчаних казни које у укупном износу могу бити и до 10 000 динара, сматрамо да је неопходно предузети мере са циљем повећања опште свести о значају саобраћајне културе и културе живљења у великом граду. Данас у нашем Београду, који спада у ред најстаријих градова у Европи, живи  скоро два милона становника, а на улицама града свакодневно се креће преко 650 000 возила...

Кликните на слику за увећан приказ мапе "жутих трака"

Опширније