Радови у улици Браће Југовић

Радови у улици Браће Југовић

Током радова на санацији дефекта на канализационом прикључку и на довођењу објекта у функцију које изводе ЈКП  „Београдски водовод и канализација“, биће измењен режим саобраћаја на територији општине Стари град у улици Браће Југовић у делу од ул. Књегиње Љубице до улице Добрачине,  у периоду од 22.08. до 28.08.2019. године.   

Опширније
                           Радови на Плавом мосту

Радови на Плавом мосту

Током радова на редовном одржавању дилатационих спојница које изводе ЈП „Путеви Београда“, биће измењен режим саобраћаја у ул. Војислава Илића - Плави мост - у периоду од 20.08. до 26.08.2019. године.

Опширније
                           Радови на полагању оптичког кабла

Радови на полагању оптичког кабла

Током радова на полагању оптичког кабла  које изводе  „Теленор“ д.о.о., биће измењен режим саобраћаја у ул. Небојшиној и Бокељској - у периоду од 20.08. до 1.09.2019. године.

Опширније
                           Радови у Војводе Миленка

Радови у Војводе Миленка

Током радова на санацији дефекта на канализационом прикључку које изводе ЈКП  „Београдски водовод и канализација“ , биће измењен режим саобраћаја у ул. Војводе Миленка од улице Ресавске до улице Кнеза Милоша - у периоду од 20.08. до 27.08.2019. године.

Опширније
                           Радови у Баштованско улици

Радови у Баштованско улици

Током радова на изградњи дистрибутивне топловодне мреже које изводе  ЈКП „Београдске електрне“ , биће измењен режим саобраћаја у ул. Баштованској од Булевара ослобођења до ул. Црнотравске - у периоду од 20.08. до 21.11.2019. године.

Опширније