Режим рада линија ЈГС-а за време реконструкције Пожешке улице

Режим рада линија ЈГС-а за време реконструкције Пожешке улице


Линије ЈГС-а које саобраћају Пожешком улицом ће у периоду када Пожешка улица буде у потпуности затворена саобраћај, на делу од Кировљеве улице до Беградских батаљона и десна страна коловоза од Кијевске до  саобраћати на следећи начин:
 1. линије бр.58 и 88 ће од Радничке улице, уместо Кировљевом и Пожешком улицом, саобраћати Савском магистралом и Лазаревачким друмом до раскрснице са Водоводском улицом и даље редовним трасама;
 2. линије бр. 51 и 52 ће саобраћати преко Чукаричке падине Радничком улицом, а затим Лазаревачким друмом до раскрснице са Трговачком улицом и даље редовним трасама;
 3. линије бр. 23, 53 и минибус линија Е2 ће од Кировљеве улице саобраћати Љешком улицом, Стевана Бракуса, Ваљевском и Пожешком до Улице Благоја Паровића у смеру ка Видиковцу и даље редовним трасама, а у смеру ка Зеленом венцу од Благоја Паровића Пожешком, Кијевском и Љешком до Кировљеве и даље редовним трасама;
 4. линија бр.37 ће од Кировљеве улице саобраћати Љешком улицом, Стевана Бракуса, Ваљевском, Мире Попаре, Петра Лековића, Жарковачка и Ђорђа Огњеновића у смеру ка Кнежевцу и даље редовним трасама, а у смеру ка Зеленом венцу од Улице Београдских батаљона Кијевском и Љешком до Кировљеве и даље редовним трасама;
 5. минибус линија Е5 ће од Кировљеве улице саобраћати Љешком улицом, Стевана Бракуса, Ваљевском и Лазаревачким друмом у смеру ка Кнежевцу и даље редовним трасама, а у смеру ка Зеленом венцу од Улице Београдских батаљона, Кијевском и Љешком до Кировљеве и даље редовним трасама;
 6. привремена аутобуска линија бр.13А ће од Кировљеве улице саобраћати Љешком улицом, Стевана Бракуса, Ваљевском, Мире Попаре, Петра Лековића, Жарковачком, Ђорђа Огњеновића до Пожешке и окретнице  "Баново брдо", а у смеру ка Главној железничкој станици од Улице Београдских батаљона Кијевском и Љешком до Кировљеве и даље редовном трасом;
 7. линије бр. 57 и 87 ће од Улице Београдских батаљона саобраћати Кијевском и Љешком до Кировљеве и даље редовним трасама.

Од Суботе 05.09.2009. године линије ЈГС-а које пролазе Љешком улицом, у смеру ка Сајму, промениће смер кретања на делу од Шумадијског трга до Кировљеве и уместо Љешком улицом саобраћаће улицама Шумадијски трг, Тургењевљевом и левим скретањем у  Кировљеву улицу и даље својим редовним трасама.

Линије ће на измењеним деловима траса користити сва постојећа стајалишта ЈГС-а и новоуспостављена у Љешкој улици.

Опширније
                           Пројекти намењени равноправном учешћу особа са инвалидитетом у саобраћају

Пројекти намењени равноправном учешћу особа са инвалидитетом у саобраћају

 

Процена је да би до краја 2009. године Секретаријат за саобраћај могао да реализује три пројекта којима се стварају повољнији услови за кретање и значајно подиже ниво безбедности особа са посебним потребама.

Пројекат лантерне намењене слепим и слабовидим особама

Овај елемент саобраћајне опреме требало би, да се као део пакета, уграђује на семафоризованим раскрсницама у Београду. Да би пешачки прелаз био прилагођен особама са посебним потребама, поред уградње новог типа лантерне, потребно је поставити тактилне траке за вођење пешака у зони раскрснице и дуж пешачких прелаза. На сваком пешачком прелазу треба извршити изградњу рампи нагиба до 6% обарањем ивичњака чиме се ниво тротоара своди на ниво коловоза.  На рампама треба поставити тзв. блистер тактилне елементе. Тактилне траке и блистер елементи могу се извести поплочавањем или лепљењем  полиестерских плоча.
Израда прототипа  лантерне за слепе и слабовиде особе (један пар лантерни), монтажа истих на раскрсници 27. марта – Старине Новака и тестирање ће бити завршени до краја октобра 2009. године.
На описани начин, током 2010. године, може се извршити опремање раскрсница:
 1. Булевар Краља Александра – Кнеза Милоша – Таковска (Главна пошта)
 2. Булевар Краља Александра – Београдска (Правни факултет)
 3. Булевар Краља Александра – Рузвелтова (Буков споменик)
 4. Трг Републике – Француска – Коларчева (Народно позориште)
 5. Кнез Михаилова – Париска (Калемегдан)
 6. Теразије – Трг Николе Пашића
 7. Булевар Михаила Пупина – Гоце Делчева (Дом здравља Нови Београд)
 8. 27. марта – Краљице Марије – Старине Новака (Градска управа )
 9. Кнеза Милоша – Немањина
 10. Кнеза Милоша – Краља Милана  (раскрсница Лондон)
Процена је да би до краја 2015. године 150 семафоризованих раскрсница на територији Града Београда могло да буде прилагођено особама са посебним потребама, на описани начин.

Постављање дисплеја за одбројавање преосталог времена на пешачким сигналима

Дисплеји су намењени деци нижег школског узраста, старијим особама и особама са проблемима при кретању. Наведене категорије врло често исказују своје незадовољство радом семафора на пешачким прелазима на којима је период чистог зеленог светла такве дужине да не омогућава пешаку да у току зеленог светла у потпуности изврши прелазак на другу страну улице. Иако је сигналним плановима на раскрсницама обезбеђено заштитно време које пешаку омогућава да безбедно доврши прелазак, наведене категорије појаву црвеног светла доживљавају као непријатну и стресну ситуацију те настављају кретање ужурбано, претрчавањем или чак враћањем на полазну позицију.
До краја 2009. године на 50 пешачких прелаза у граду биће уграђено 100 дисплеја за одбројавање преосталог времена на пешачким сигналима.

Постављање покретне рампе за кретање инвалида кроз подземни пешачки пролаз „ТЕРАЗИЈЕ“ (McDonalds)

Реализација ће бити остварена у сарадњи са друштвено одговорним компанијама, односно у сарадњи са невладиним сектором или као донација међународних организација.

 

Опширније
                           Безбедност деце у саобраћају

Безбедност деце у саобраћају

 

 
Компаративна анализа података о броју погинулих лица на милион становника у 14 земаља ЕУ и Републике Србије, показује да је Република Србија далеко од најуспешнијих земаља, тј. да 2 пута више становника на милион становника погине на нашим путевима у односу на најбоље земље. Када је реч о броју погинуле деце на милион деце, може се уочити да су деца у Републици Србији око 2,5 пута угроженија у саобраћају него њихови вршњаци у Шведској, односно скоро 2 пута угроженија од просека Еу /14 земаља.
Стање безбедности деце у Београду је унапређено у односу на период пре десетак година (у 2005. години је чак и остварена „Визија 0“ погинуле деце пешака у саобраћају). Анализа показатеља безбедности деце у саобраћају у Београду,у периоду од 2002-2006. године, указује следеће: да је дошло до смањења броја настрадале деце пешака у саобраћају у Београду, али и до повећања броја осталих незгода са децом (незгоде са децом бициклистима, путницима и возачима);
 1. да је највише деце страдало у јуну, затим у мају и септембру, као и да је најмање деце страдало петком;
 2. да је највише деце страдало у вечерњим сатима (између 18 и 19 часова) и подневним (између 13 и 14 часова), а да је најмање деце страдало током ноћи (у времену од 00 до 06 часова);
 3. да је највише деце настрадало са 8, затим 9 и 11 година старости;
 4. да је процентуално учешће настрадалих пешака – дечака у саобраћају 55%;
 5. да је највеће смањење броја настрадале деце пешака остварено у случају трчања деце са десне и леве стране преко коловоза и то ван обележеног пешачког прелаза;
 6. једина ситуација код које је дошло до повећања броја настрадале деце јесте ходање деце са леве стране ван обележеног пешачког прелаза.

{swf}BezbednostDece1{/swf}

Анализом показатеља безбедности деце у саобраћају по оштинама, уочено је да је најмањи број настрадале деце био у општинама Сопот (9), Барајево (13), и Обреновац (41). Највише деце је страдало у општинама Палилула (233), Вождовац (220) и Нови Београд /219/. Највећи број деце пешака настрадао је на општинамаПалилула /161/, Вождовац /157/ и Нови Београд /152/. Опао је број настрадале деце у Београду за око 36% /са 2541 на 1632/, настрадале деце ПЕШАКА за око 40% (са 1899 на 1139).
Дошло је до знатног смањења броја настрадале деце ПЕШАКА на претходно идентификованим локацијама повећаног страдања деце пешака у саобраћају – за око 52% (са 762 на 367) !!!
Приликом анализе локација повећане угрожености деце у саобраћају, уочено је следеће: да је до највећег смањења број а настрадале деце (апсолутне вредности) дошло на локацијама: зона Карабурма (за 34 мање настрадала детета), Булевар краља Александра (-25) и зона Звездара (-23).
На осам локација које су у првом периоду биле у групи најугроженијих значајно је смањен број настрадале деце тако да више нису међу најугроженијим локацијама ул. Краља Милана, Панчевачки пут, Макензијева, зона Петлово брдо, Булевар војводе Мишића, Вртларска, Француска и Студентска. На само три локације (Булевар Михајла Пупина, Макензијева и Војводе Степе – Кумодраж) није дошло до смањења броја настрадале деце. Идентификовано је пет нових локација угрожености деце у саобраћају: Јурија Гагарина, Трговачка, зона Ресник, Паунова – Баштованска и Булевар Ослобођења Јајинци.

Опширније
                           Увођење комуналног реда у заустављање и паркирање

Увођење комуналног реда у заустављање и паркирање

Непрописно заустављена и паркирана возила у саобраћајним тракама, представљају једну од највећих препрека за несметано одвијање саобраћаја.
У циљу побољшања функционисања саобраћаја Секретаријат за саобраћај је покренуо иницијативу за ефикасније санкционисање непрописно заустављених и паркираних возила.
Како би наведена акција постигла жељене резултате, Секретаријат за саобраћај је покренуо измене и допуне Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима и Одлуке о јавним паркиралиштима.
Измене ових Одлука ће омогућити да се непрописно заустављено или паркирано возило које омета коришћење пута брже и ефикасније санкционише и уклања.
Измена наведених Одлука омогућиће да градски саобраћајни и комунални инспектори, санкционишу непрописно заустављена и паркирана возила у року који се мери и на минуте.
Рок на минуте је неопходан имајући у виду ситуације кад уклањање возила не трпи одлагање: ометање протока саобраћаја у саобраћајној траци, жутој траци, стајалишту јавног превоза, ометање коришћења паркинг места и ометање коришћења колског улаза. 
На основу Закона о јавним путевима дато је овлашћење граду да уреди уклањање заустављеног возила.


Одлуком уставног суда (бр.1119 од 05.03.2009.) је изражен став да је одређивање рокова на минуте када је у питању уклањање возила у складу са чланом 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Циљ ове иницијативе и активности јесте да, у року који се мери и на минуте, саобраћајни инспектори налажу санкционисање и уклањање заустављених возила која ометају саобраћај у граду, а комунални инспектори уклањање са зелених површина и резервисаних паркинг места.
Секретаријат за саобраћај је иницирао уско повезан систем свих актера у низу: Секретаријат за инспекцијске послове, ЈКП Паркинг сервис, Градски судија за прекршаје и Управа саобраћајне полиције како би  заједно успоставили комунални ред у заустављању и паркирању возила.
Подршка овом систему ће бити систем „Паук видео надзор“ који омогућава надзор и фотографско документовање возила у прекршају, а предвиђено је да град финансира опремање и софтверско повезивање градске саобраћајне и комуналне инспекције, Градског судије за прекршаје и ЈКП Паркинг сервис, како би се прекршајни поступак одвијао ефикасније.
Сматрамо да ће реализација наше иницијативе на неким деловима мреже побољшати  проточност саобраћаја за 30% (Булевар краља Александара, Војводе Степе, Дечанска, Београдска) и омогућити несметано коришћење резервисаних паркинг места.
 

Опширније
                           Без аутомобила у центру Београда

Без аутомобила у центру Београда

Главни циљ градског транспортног система – унапређење опште мобилности у складу са друштвеним, економским и еколошким циљевима – не може се реализовати кроз побољшање и развој саобраћаја путничких аутомобила. У урбаним подручјима са великим интензитетом људских активности, саобраћајна загушења не могу се избећи кроз повећање капацитета постојеће путне мреже, изградњом нових саобраћајница и капацитета за паркирање.
За Београд, као и за све велике градове Европе и света, једини могући пут је да се изгради такав систем јавног градског превоза који ће бити конкурентан путничком аутомобилу по брзини, редовности, цени и комфору чиме се омогућава спровођење политике управљања потражњом, односно, смањења коришћења аутомобила за свакодневна кретања нарочито ка и од центра града.
Дакле, једино независни високо капацитетни шински систем као права алтернатива путничком аутомобилу ослобађа централне градске просторе за пешаке.

Зато је ова акција Секретаријата за саобраћај апел и припрема за будућност!

 


 

 

Опширније