Радови у Устаничкој

Радови у Устаничкој

Током радова које изводи ГСП "Београд", биће измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза у Улици Устаничкој од Улице Војислава Илића до тролејбуске окретнице „Устаничка“, смер ка окретници „Устаничка“ (фаза 1),  у периоду од 04.06.2022. од 00 часова и 30 минута до 06.06.2022. до 03 часа и 30 минута; и измењен режим саобраћаја, заузет део коловоза  у Улици Устаничкој, од окретнице „Устаничка“ до Улице Војислава Илића, смер ка ул. Војислава Илића  (фаза 2), у периоду од 18.06.2022. од 00 часова и 30 минута до 20.06.2022. до 03 часа и 30 минута.

Опширније
                           Затварање саобраћаја на делу од Икарбуса до ул. Грмеч нова 1

Затварање саобраћаја на делу од Икарбуса до ул. Грмеч нова 1

Током извођења радова на заштити и измештању постојећих електроенергетских објеката, које изводе Секретаријат за комуналне и стамбене послове - Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. и „Телеком Србија“ а.д. биће затворен саобраћај, заузет и раскопан део коловоза  у саобраћајници С9 на делу од Икарбуса до ул. Грмеч нова 1, у временском периоду од 01.06.2022.године   до 31.07.2022. године.

Опширније
                           Реконструкција Сремске

Реконструкција Сремске

Током извођења радова на реконструкцији Сремске улице са инфраструктуром у постојећој регулацији са уклапањем у постојеће стање улица Маршала Бирјузова, Теразије, Кнез Михаилова и Коларчева, у складу са фактичким стањем на терену, на деловима катастарских парцела 2155/1, 2211/1, 2213, 2917, 2922, 2076, 2885, 1848 и 2886 КО Стари град, биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Маршала Бирјузова, од пешачког пролаза ка Зеленом венцу до ул. Сремске и у ул. Сремској, од ул. Маршала Бирјузова до ул. Кнез Михаилове, заузет и раскопан тротоар у ул. Кнез Михаиловој, на делу између ул. Сремске, ул. Теразије и ул. Коларчеве, заузет део коловоза и такси стајалишта у ул. Теразије, због формирања коридора за пешаке и измењен режим саобраћаја у ул. Коларчевој, на делу од ул. Македонске до ул. Теразије, од 04.06.2022. до 21.09.2022. године, по фазама

Опширније
                           Радови у Војислава Илића

Радови у Војислава Илића

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја, заузет и раскопан део коловоза и тротоара у ул. Војислава Илића од бр. 141 до бр. 143, у периоду од 04.06.2022. до 13.07.2022. године.

Опширније
                           Затварање Пионирске улице током бициклистичке трке

Затварање Пионирске улице током бициклистичке трке

Током бициклистичке трке Belgrade Grand Women Tour, за саобраћај ће бити затворена Пионирска улица 04.06.2022. од 11 часова до 19.30 часова

Опширније