Ковинска и Доловска затворене за саобраћај

Ковинска и Доловска затворене за саобраћај

Током извођења радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу и регулацији постојећих саобраћајница у улицама Ковинска и Доловска и делу Зрењанинског пута на КП 630, 652 и 1662/18 КО Крњача, које изводи ЈКП "Београдски водовод и канализација", биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Ковинској и ул. Доловској, по фазама, у периоду од 20.05.2022. до 16.06.2022. године.

Опширније
                           Радови у Булевару ослобођења

Радови у Булевару ослобођења

Током извођења радова на изградњи секундарне канализационе мреже, које изводи Град Београд, за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу  Београда ЈП, у постојећој регулацији саобраћајнице Булевар ослобођења, биће заузет и раскопан део коловоза у Булевару ослобођења, од ул. Беранске до раскрснице (са кружним током саобраћаја) са ул. Црнотравска и ул. Саве Машковића, у временском периоду од 21.05.2022. до 05.07.2022. године, по фазама.

Опширније
                           Радови у Устаничкој и Видској

Радови у Устаничкој и Видској

Током радова које изводе ЈКП "Београдске електране", биће измењен режим саобраћаја, заузети и раскопани делови коловоза и тротоара у улицама Устаничкој, угао са Видском, и у Видској од Устаничке до Стевана Првовенчаног, по фазама, у периоду од 19.05.2022. до 20.06.2022. године.

Опширније
                           Радови у Цара Душана

Радови у Цара Душана

Радови на изградњи секундарне водоводне мреже, који се у Улици Цара Душана изводе за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, изводиће се под саобраћајем у коловозној траци према Пупиновом мосту, у периоду од 21.5.2022. до 31.5.2022. године.

Опширније
                           Радови у Војводе Степе

Радови у Војводе Степе

Током радова на редовном одржавању, које изводи ЈКП "Београд пут", биће затворена улица Војводе Степе од Улице Руже до Пролећне од 20.05. у 20 часова до 23.05.2022. у 04 часа.

Опширније