Назад

Радови у Јухорској

                           Радови у Јухорској

Током радова које изводи ЈКП „Београдски водовод и канализација“, биће измењен режим саобраћаја у ул. Јухорској од ул. Патриса Лумумбе до ул. Дантеове , по фазама:

 • Фаза 1a : Измена режима и затварање саобраћаја у ул. Јухорској угао са ул. Патриса Лумумбе и измена режима саобраћаја у ул. Патриса Лумумбе, у периоду од 04.02. до 10.02.2019. године.
 • Фаза 1: Затварање саобраћаја у ул. Јухорској од ул. Патриса Лумумбе до ул. Маријане Грегоран и измена режима саобраћаја у ул. Срнетичкој од ул. Пана Ђукића до ул. Јухорске, у периоду од 11.02. до 05.03.2019. године.
 • Фаза 2a: Измена режима саобраћаја у ул. Јухорској угао са ул. Маријане Грегоран, у периоду од 06.03. до 10.03.2019. године.
 • Фаза 2: Измена режима саобраћаја у ул. Јухорској од ул. Дантеове до ул. Маријане Грегоран, у периоду од 11.03. до 25.03.2019. године.
 • Фаза 2б: Измена режима саобраћаја у ул. Дантеовој угао са ул. Јухорском, у периоду од 26.03. до 28.03.2019. године.
 • Фаза 2в: Измена режима саобраћаја у ул. Дантеовој угао са ул. Јухорском, у периоду од 29.03 до 04.04.2019. године.     

 

Архива вести

Анкета

Колико износи временски интервал од тренутка спуштања полубраника на путно пружном прелазу до тренутка наиласка воза
од 1 до 2 минута
од 10 секунди до 10 минута
од 30 секунди до 5-6 минута
од 30 секунди до 5-6 минута па и дуже

                  Дозволе за кретање

Дозволе за кретање


                  Рекламе

Рекламе


                  Заузећа

Заузећа


                  Јавне набавке

Јавне набавке


                  Паркирање

Паркирање


                  Баште

Баште


                  Динамички саобраћај

Динамички саобраћај


                  Безбедност

Безбедност


                  Уличне тезге

Уличне тезге


                  Семафори

Семафори


                  Манифестације

Манифестације


                  ПОУМ

ПОУМ


                  Планови

Планови


                  Урбана мобилност

Урбана мобилност


                  Одговори

Одговори


                  Пројектни услови

Пројектни услови


                  Планови Града

Планови Града


                  Мишљења

Мишљења