Назад

Радови у Пеке Дапчевића

                           Радови у Пеке Дапчевића

Током радова које изводе ЈКП „Београдске елекстране“, биће измењен режим саобраћаја и затварање за саобраћај у Булевару Пеке Дапчевића од Кружног пута вождовачког до ул. Шумадијске дивизије, по фазама:

Фаза 7: Измена режима саобраћаја у Булевару Пека Дапчевића код раскрснице са ул. Шумадијске дивизије, у периоду од 09.02. до 13.02.2019.

- Фаза 6: Измена режима саобраћаја у Булевару Пека Дапчевића код раскрснице са ул. Шумадијске дивизије, у периоду од 14.02. до 16.02.2019.  

- Фаза 5: Затварање саобраћаја у једној коловозној траци и измена режима саобраћаја у другој слободној коловозној траци у Булевару Пека Дапчевића код раскрснице са ул. Шумадијске дивизије, у периоду од 17.02 до 08.03.2019. 

 

Архива вести

Анкета

Колико износи временски интервал од тренутка спуштања полубраника на путно пружном прелазу до тренутка наиласка воза
од 1 до 2 минута
од 10 секунди до 10 минута
од 30 секунди до 5-6 минута
од 30 секунди до 5-6 минута па и дуже

                  Дозволе за кретање

Дозволе за кретање


                  Рекламе

Рекламе


                  Заузећа

Заузећа


                  Јавне набавке

Јавне набавке


                  Паркирање

Паркирање


                  Баште

Баште


                  Динамички саобраћај

Динамички саобраћај


                  Безбедност

Безбедност


                  Уличне тезге

Уличне тезге


                  Семафори

Семафори


                  Манифестације

Манифестације


                  ПОУМ

ПОУМ


                  Планови

Планови


                  Урбана мобилност

Урбана мобилност


                  Одговори

Одговори


                  Пројектни услови

Пројектни услови


                  Планови Града

Планови Града


                  Мишљења

Мишљења