Назад

Радови у Горњоградској, Угриновачкој, Светотројчиној и Добановачкој

                           Радови у Горњоградској, Угриновачкој, Светотројчиној и Добановачкој

Током радова које изводе ЈКП „Београдске електране“, на снази ће бити затварање за саобраћај и измене режима саобраћаја у улицама Горњоградској, Угриновачкој, Светотројчиној и Добановачкој, у периоду од 23.03. до 23.06.2019. по фазама:

 

- Фаза 14 а: Затварање саобраћаја у ул. Светотројчиној код раскрснице са ул. Добановачком, у периоду од 23.03. до 04.04.2019.

- Фаза 14 б: Затварање саобраћаја у ул. Светотројчиној код раскрснице са ул. Угриновачком, у периоду од 05.04. до 17.04.2019.

- Фаза 16: Измена режима саобраћаја у ул. Угриновачкој код раскрснице са ул. Светотројчином, у периоду од 18.04. до 25.04.2019.

- Фаза 17: Измена режима саобраћаја у ул. Угриновачкој између улица Светотројчине и Горњоградске, у периоду од 03.05. до 07.05.2019.

- Фаза 18: Измена режима саобраћаја у ул. Угриновачкој угао са ул. Горњоградском, у периоду од 08.05. до 15.05.2019.

- Фаза 19: Измена режима саобраћаја у ул. Горњоградској угао са ул. Угриновачком, у периоду од 16.05. до 30.05.2019.

- Фаза 20: Затварање саобраћаја у ул. Горњоградској код раскрснице са ул. Угриновачком, у периоду од 31.05. до 04.06.2019.

- Фаза 21: Измена режима саобраћаја у ул. Горњоградској између улица Угриновачке, Драгана Ракића и Охридске, у периоду од 05.06. до 11.06.2019.

- Фаза 22: Затварање саобраћаја у ул. Горњоградској између улица Угриновачке, Драгана Ракића и Охридске, у периоду од 12.06. до 15.06.2019.

- Фаза 23: Затварање саобраћаја у једном смеру у ул. Горњоградској угао са улицама Драгана Ракића и Охридском (смер ка ул. Угриновачкој) и измена режима саобраћа у раскрсници улица Горњоградске, Драгана Ракића и Охридске, у периоду од 16.06. до 23.06.2019.

         

Архива вести

Анкета

Колико износи временски интервал од тренутка спуштања полубраника на путно пружном прелазу до тренутка наиласка воза
од 1 до 2 минута
од 10 секунди до 10 минута
од 30 секунди до 5-6 минута
од 30 секунди до 5-6 минута па и дуже

                  Дозволе за кретање

Дозволе за кретање


                  Рекламе

Рекламе


                  Заузећа

Заузећа


                  Јавне набавке

Јавне набавке


                  Паркирање

Паркирање


                  Баште

Баште


                  Динамички саобраћај

Динамички саобраћај


                  Безбедност

Безбедност


                  Уличне тезге

Уличне тезге


                  Семафори

Семафори


                  Манифестације

Манифестације


                  ПОУМ

ПОУМ


                  Планови

Планови


                  Урбана мобилност

Урбана мобилност


                  Одговори

Одговори


                  Пројектни услови

Пројектни услови


                  Планови Града

Планови Града


                  Мишљења

Мишљења