Назад

Радови у Љубе Ковачевића

                           Радови у Љубе Ковачевића

Током радова које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда биће измењен режим саобраћаја у ул. Љубе Ковачевића од ул. Мишка Јовановића до ул. Буковичке, по фазама:

- Фаза 2: Измена режима саобраћаја у ул. Љубе Ковачевића код раскрснице са ул. Мишка Јовановића, у периоду од 15.01. до 03.02.2020.  

- Фаза 1: Измена режима саобраћаја у ул. Љубе Ковачевића код раскрснице са ул. Буковичком, у периоду од 04.02. до 18.02.2020.