Архива вести

Назад

Радови у улици Милована Миловановића

                           Радови у улици Милована Миловановића

 

Током извођења радова на реконструкцији улицe Mилована Mиловановића које за потребе града Београда спроводи Секретаријат за инвестиције у временском периоду  од 14.11.2020. до 17.01.2021. године у улици Милована Миловановића и деловимa улица Гаврила Принципа, Адмирала Гепрата и Балканске, у постојећој регулацији, у складу са фактичким стањем на терену, на катастарској парцели 810 КО Савски венац и деловима катастарских парцела 285, 805 и 150 КО Савски венац, долазиће до измене режима саобраћа и раскопавања

 

Мапа заузећа