Назад

Измена режима саобраћаја на Смедеревском путу

                           Измена режима саобраћаја на Смедеревском путу

 

Током радова које изводе ЈКП „Београдске електране”  у периоду од 20.3. до 13.6. 2021. године у ул. Смедеревски пут од раскрснице са улицама Царице Милице и Радете Станковића до ул. Максима Трпковића, долазиће до измене режима саобраћаја, заузећа и раскопавања делова коловоза, по фазама. 

 

Мапа заузећа