Назад

Затворена за саобраћај улица Милорада Мишковића

                           Затворена за саобраћај улица Милорада Мишковића

 

Током извођења радова на изградњи PDTS 10/0,4 kV, 630 kVA, SN и NN кабловске мреже, које изводи ОДС "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., биће затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у улици Милорада Мишковића (бивша Радомира Марковића), у временском периоду од 23.03.2021. до 05.04.2021. године.

 

 

Мапа заузећа