Назад

Затворена за саобраћај улица Капетана Милоша Жуњића

                           Затворена за саобраћај улица Капетана Милоша Жуњића

 

Током извођења радова на изградњи саобраћајнице са инфраструктуром на локацији Миријево-целина „Ж“ ,водоводне мреже у регулацији постојеће, кишне канализације и фекалне канализационе мреже, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., за саобраћај ће бити затворена улица Капетана Милоша Жуњића, по фазама:

 

Мапа заузећа

 

 


- Фаза 1:  ул. Капетана Милоша Жуњића 1. део (слепи део) и ул. Капетана Милоша Жуњића 4. део, у временском периоду од 01.04.2021. до 12.04.2021. године;

- Фаза 2:  ул. Теодора Миријевског, од ул. Капетана Милоша Жуњића 1. део до ул. Капетана Милоша Жуњића 2. део, ул. Капетана Милоша Жуњића 2. део и ул. Капетана Милоша Жуњића 4. део, у временском периоду од 13.04.2021. до 09.07.2021. године;

- Фаза 3: ул. Теодора Миријевског, од ул. Капетана Милоша Жуњића 2. део до раскрснице са ул. Капетана Милоша Жуњића 4. део, у временском периоду од 10.07.2021. до 05.08.2021. године;

- Фаза 4: ул. Капетана Милоша Жуњића 1. део, од ул. Капетана Милоша Жуњића 3. део до ул. Подморничара Ђорђа Митровића, у временском периоду од 06.08.2021. до 08.08.2021. године.