Назад

Радови под саобраћајем у Таковској улици

                           Радови под саобраћајем у Таковској улици

 

Током радова на у појачавању 35kV мреже које обавља Електро привреда Србије доћиће до измене режима саобраћаја и заузећа тротоара у улицама Таковска, Мајке Јевросиме, Палмотићева и Светогорска у периоду од 9. 4. до 19.4.2021. године, по фазама.

 

- Фаза 1: Измена режима саобраћаја у ул. Таковскoj (радови на коловозу), дана 10.04.2021. године    

- Фаза 2: Измена режима саобраћаја у ул. Таковскoj (радови на коловозу), дана 11.04.2021. године

- Фаза 3: Измена режима саобраћаја у ул. Таковскoj (радови на коловозу), дана 12.04.2021. године

- Фаза 4: Измена режима саобраћаја у ул. Таковскoj (радови на тротоару), у периоду од 09.04. до 28.04.2021.  године

- Фаза 5: Измена режима саобраћаја у ул.Таковскoj и Мајке Јевросиме (радови на тротоару), у периоду од 09.04. до 28.04.2021. године

Мапа заузећа

- Фаза 6: Измена режима саобраћаја у ул. Мајке Јевросиме (радови на тротоару), у периоду од 09.04. до 28.04.2021.  године  

- Фаза 7: Измена режима саобраћаја у ул. Мајке Јевросиме (радови на коловозу), дана 17.04.2021. године

- Фаза 8: Измена режима саобраћаја у ул.Мајке Јевросиме (радови на коловозу), дана 18.04.2021. године

- Фаза 9: Измена режима саобраћаја у ул. Палмотићевoj радови на тротоару), у периоду од 19.04. до 28.04.2021.  године

- Фаза 10: Измена режима саобраћаја у ул.Светогорскoj (радови на коловозу), дана 17.04.2021. у условима добре видљивости

- Фаза 11 Измена режима саобраћаја у ул. Светогорскoj (радови на коловозу), дана 18.04.2021. године у условима добре видљивости.