Назад

Затворене за саобраћаја улицаме Живка Давидовића и Ивана Градника

                           Затворене за саобраћаја улицаме Живка Давидовића и Ивана Градника

Током радова које спроводи Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.,  Његошева бр. 84 у периоду од 14.4 до 23.5.2021. године по фазама ће бити затворене за саобраћај улице 

 • Живка Давидовића   од  Мис Ирбијеве до. Учитељске и
 • Ивана Градника од  Руђера Бошковића до  Живка Давидовића

 

 

Мапа заузећа