Назад

Наставак радова у улици Витезова Карађорђеве звезде

                           Наставак радова у улици Витезова Карађорђеве звезде

 

Током продужетка радова на редовном одржвању у ул. Витезове Крађорђеве звезде биће затворена деоница од Миријевског Булевара до Косте Нађа до 29.04.2021.

 

Мапа заузећа