Назад

Измена режима саобраћаја у улицама Цара Душана, Батајничком друму, саобраћајницама Т6 и Т7

                           Измена режима саобраћаја у улицама Цара Душана, Батајничком друму, саобраћајницама Т6 и Т7

 

Током трајања радова које изводи ЈКП "Београдске електране" на територији општине Земун, доћи ће до измена режима саобраћаја, заузећа и раскопавања делова коловоза и тротоара у улицама Цара Душана, на деоници од Банатске до Батајничког друма и саобраћајнице Т7, као и на саобраћајници Т7, од Батајничког друма до Ауто пута за Нови Сад, по фазама, у периоду од 07.05.2021 до 07.09.2021. године. Радови се одвијају под саобраћајем.

 

Мапа заузећа