Назад

Радови под саобраћајем

                           Радови под саобраћајем

 

Током 1. фазе  радова које ће обављати Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.,  периоду од 15.5 до 2.7. 2021. године доћиће до измене режима саобраћаја, заузећа и раскопавања дела коловоза у ул. Омладинских бригада између улица Тадије Сондермајера и Ђорђа Станојевића.

 

Мапа заузећа