Назад

Измена режима саобраћаја у Улици мира у Бољевцима

                           Измена режима саобраћаја у Улици мира у Бољевцима

 

Током редовног одржавања које изводи ЈКП "Београд пут",  доћи ће до измена у режиму саобраћаја у Улици мира у Бољевцима, на мосту преко канала, на путу Бољевци - Јаково у периоду од 14.06. до 20.06.2021.

 

Мапа заузећа