Назад

Затворена за саобраћај Миросављева улица

                           Затворена за саобраћај Миросављева улица

 

Током извођења радова на изградњи кишне и фекалне канализационе мреже, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. у постојећој регулацији улица Миросављеве и Паштровићеве, на КП 10633/1, 10633/2 и 10623/4 КО Чукарица, по фазама: 

 

 


- ФАЗА 1 - биће заузет и раскопан део коловоза у ул. Миросављевој, на делу од ул. Паштровићеве до ул. Владимира Радовановића, у временском периоду од 30.06.2021. до 05.07.2021. године,
- ФАЗА 2 - затворен саобраћај, заузет и раскопан коловоз у ул. Миросављевој, на делу од ул. Владимира Радовановића до ул. Зрмањске, у временском периоду од 06.07.2021. до 04.08.2021. године.

 

Мапа заузећа