Назад

Измена режима саобраћаја на Аутопуту за Нови Сад, испод железничких надвожњака

                           Измена режима саобраћаја на Аутопуту за Нови Сад, испод железничких надвожњака

 

Током радова које изводи „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд, доћи ће до измене режима саобраћаја на Аутопуту за Нови Сад, испод железничких надвожњака између петље „Змај“ и Пупиновог моста, по фазама, на територији општине Земун, у периоду од 03.07. до 17.07.2021. године.

 

 

Мапа заузећа