Назад

Радови под саобраћајем у Цара Душана

                           Радови под саобраћајем у Цара Душана

 

Током радова које изводи ,,Грађевинска дирекција Србије" д.о.о., на изградњи административног објекта ,,Б" Пореске управе, доћи ће до измена у режиму саобраћаја и заузећа тротоара, у улици Цара Душана испред КП 10362/1 КО Земун, у периоду од 10.07. до 22.08.2021. година.

 

Мапа заузећа