Назад

Црнотравска од Бахтијара Вагабзаде до Булевара ослобођења делимично затворена за саобраћај

                           Црнотравска од Бахтијара Вагабзаде до Булевара ослобођења делимично затворена за саобраћај

 

Током ракова на завршном слоју асфалта за саобраћај ће делимично по фазама бити затворена Црнотравска улица од Улице Бахтијара Вагабзаде до Булевара ослобођења, 19. и 20. 8.2021. године у периоду од 00 до14 часова и то:

 

 

19.8.2021 године

 • Фаза VIII a - у периоду од 00 до 04 часа за саобраћај ће бити делимично затворена раскрсница Улице Бахтијара Вагабзаде и Црнотравске
 • Фаза VIII б - у периоду од 04 до 06 часова за саобраћај ће бити  затворена Црнотравска улица од  Бахтијара Вагабзаде и Булевара ослобођења
 • Фаза VIII ц - у периоду од 06 до 14 часова за саобраћај ће бити затворена Црнотравска улица од  Паунове и Булевара ослобођења

20.8.2021.године

 • Фаза VIII д - у периоду од 00 до 04 часа за саобраћај ће бити делимично затворена раскрсница Улице Црнотравска и Бахтијара Вагабзаде
 • Фаза VIII е - у периоду од 04 до 06 часова за саобраћај ће бити  затворена Црнотравска улица од Булевара ослобођења до Бахтијара Вагабзаде 
 • Фаза VIII ф - у периоду од 06 до 14 часа за саобраћај ће бити  затворена Црнотравска улица од Булевара ослобођења до Паунове
Мапа заузећа