Назад

Радови у насељу Ритопек

                           Радови у насељу Ритопек

Током трајања радова на изградњи водоводног система у насељу Ритопек, које изводи Град Београд - Секретаријат за комуналне и стамбене послове градске управе града Београда, за потребе Дирекцијe за грађевинско земљиште и изградњу  Београда Ј.П., биће затворен и измењен режим саобраћаја, у временском периоду од 23.08.2021. до 31.10.2021. године, по фазама, у следећим улицама:

 

Мапа заузећа

 

 • ФАЗА 1 – затварање саобраћаја у ул. Река, 2. крајишке бригаде, Златиборској, Копаоничкој, Златарској и Сунчаној улици;
 • ФАЗА 3 – измена режима саобраћаја у ул. Пролетерској, у зони раскрснице са Смедеревским путем;
 • ФАЗА 4 – затварање саобраћаја у ул. Пролетерској, у зони раскрснице са ул. Бранислава Нушића;
 • ФАЗА 5 - затварање саобраћаја у ул. Пролетерској, од раскрснице са ул. Бранислава Нушића до раскрснице са земљаним путем;
 • ФАЗА 6 - затварање саобраћаја у ул. Пролетерској, од раскрснице са земљаним путем до раскрснице са ул. Златиборском;
 • ФАЗА 7 - затварање саобраћаја у ул. Пролетерској, од раскрснице са ул. Златиборском до ул. Копаоничке;
 • ФАЗА 8 - затварање саобраћаја у ул. Пролетерској, од ул. Копаоничке до раскрснице са ул. Сунчаном;
 • ФАЗА 9 - затварање саобраћаја у ул. Пролетерској, од раскрснице са ул. Сунчаном до ул. Савске;
 • ФАЗА 10 - затварање саобраћаја у ул. Пролетерској, од ул. Савске до раскрснице са ул. Моравском и ул. Михајла Пупина;
 • ФАЗА 11 - затварање саобраћаја у ул. Михајла Пупина, од раскрснице са ул. Моравском до раскрснице са земљаним путем;
 • ФАЗА 12 - затварање саобраћаја у ул. Михајла Пупина, од раскрснице са земљаним путем до раскрснице са ул. Карађорђевом;
 • ФАЗА 13 - затварање саобраћаја у ул. Николе Пашића, од раскрснице са ул. Прокоп до раскрснице са земљаним путем;
 • ФАЗА 14 - затварање саобраћаја у ул. Николе Пашића, од раскрснице са земљаним путем до раскрснице са ул. Карађорђевом;
 • ФАЗА 15 – затварање саобраћаја у ул. Стевана Синђелића;
 • ФАЗА 16 -  затварање саобраћаја у ул. Стевана Синђелића у зони раскрснице са ул. Карађорђевом;
 • ФАЗА 17 -  затварање саобраћаја у ул. Светосавској;
 • ФАЗА 18 - затварање саобраћаја у ул. Светосавској;
 • ФАЗА 19 – измена режима саобраћаја у ул. Светосавској;
 • ФАЗА 20 – измена режима саобраћаја у ул. Светосавској, до раскрснице са земљаним путем; 
 • ФАЗА 21 - измена режима саобраћаја у зони раскрснице ул. Светосавске и земљаног пута;
 • ФАЗА 22 - затварање саобраћаја у ул. Светосавској;
 • ФАЗА 23 - измена режима саобраћаја у ул. Светосавској;
 • ФАЗА 24 - затварање саобраћаја у ул. Светосавској, до раскрснице са ул. Карађорђевом;
 • ФАЗА 25 – измена режима саобраћаја у ул. Ђуре Јакшића у зони раскрснице са земљаним путем;
 • ФАЗА 26 - затварање саобраћаја у ул. Ђуре Јакшића;
 • ФАЗА 27 – измена режима саобраћаја у ул. Ђуре Јакшића;
 • ФАЗА 28 - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој у зони раскрснице са ул. Ђуре Јакшића;
 • ФАЗА 29 - затварање саобраћаја у ул. Николе Тесле;
 • ФАЗА 30 – измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, од Смедеревског пута до ул. Светосавске;
 • ФАЗА 31 - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, у зони раскрснице са ул. Светосавском;
 • ФАЗА 32 - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, у зони раскрснице са ул. Светосавском и ул. Ђуре Јакшића;
 • ФАЗА 33 - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, од ул. Ђуре Јакшића до земљаног пута;
 • ФАЗА 34 - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, од ул. Ђуре Јакшића до земљаног пута;
 • ФАЗА 35 - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, од ул. Ђуре Јакшића до земљаног пута;
 • ФАЗА 36 - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, од земљаног пута до ул. Николе Тесле;
 • ФАЗА 37 - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, од земљаног пута до ул. Николе Тесле;
 • ФАЗА 38А - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, у зони раскрснице са ул. Николе Тесле;
 • ФАЗА 38В - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, од ул. Николе Тесле до ул. Михајла Пупина; 
 • ФАЗА 39 - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, од ул. Николе Тесле до ул. Михајла Пупина;   
 • ФАЗА 40 - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, у зони раскрснице са ул. Михајла Пупина;
 • ФАЗА 41 – затварање саобраћаја у ул. Николе Пашића у зони раскрснице са ул. Карађорђевом;
 • ФАЗА 42 - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, од ул. Николе Пашића до ул. Стевана Синђелића;
 • ФАЗА 43А - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, у зони раскрснице са ул. Стевана Синђелића;
 • ФАЗА 43В - измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој, у зони раскрснице са ул. Стевана Синђелића и земљаним путем;
 • ФАЗА 44 – измена режима саобраћаја у ул. Карађорђевој.