Назад

Затворена за саобраћај Љубе Давидовића

                           Затворена за саобраћај Љубе Давидовића

 

Због извођења радова на изградњи једнострано узиданог стамбеног објекта на КП 10690/1 и 10690/2 КО Звездара, које изводи „ЕКОСТАН ГРАДЊА” Д.О.О. КРАЉЕВО, а због снабдевања градилишта грађевинским материјалима, биће затворен саобраћаја, заузет коловоз у ул. Љубе Давидовића испред бр. 3 сваког петка у временском периоду од 27.08.2021. до 01.10.2021. године.

 

 

Мапа заузећа