Назад

Измена режима саобраћаја у улицама Кружни пут вождовачки, Црнотравској, Саве Машковића, Булевару ослобођења

                           Измена режима саобраћаја у улицама Кружни пут вождовачки, Црнотравској, Саве Машковића, Булевару ослобођења

 

Током радова које у периоду од 23.08. до 31.10.2021. године изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. доћи ће до измена у режиму саобраћаја на следећим локацијама:

 

 

 • заузеће и раскопавање коловоза и тротоара и затварања за саобраћај саобраћај у ул. Кружни пут вождовачки, на раскрсници са улицама Саве Машковића и Војводе Степе,
 • раскопавање коловоза и тротоара у Црнотравској улици, од Булевара ослобођења до Бахтијара Вагабзаде,
 • раскопавање тротоара у ул.Саве Машковића и Булевару ослобођења
 • измена режима саобраћајa на раскрсници улица Саве Машковића – Војводе Степе

 

 

Мапа заузећа