Назад

Краљице Наталије и Каменичка - радови под саобраћајем

                           Краљице Наталије и Каменичка - радови под саобраћајем

 

Током извођења радова на прикључењу паноа на нн мрежу, које изводи ДПЦ биће извршена посебна организација саобраћаја пешака у улици Краљице Наталије, у периоду од 01.09. до 11.09.2021. године.

 

Мапа заузећа