Назад

Затворена за саобраћај улица Драгише Лапчевића

                           Затворена за саобраћај улица Драгише Лапчевића

 

Током извођења радова на изградњи угаоног слободностојећег стамбено-пословног објекта, са 4 ламеле, које изводи „COHERENCE GROUP” д.о.о., а због демонтаже крана, биће затворен саобраћај, заузет коловоз и тротоар у ул. Драгише Лапчевића испред КП 21872 КО Звездара, у временском периоду од 23.10.2021. до 24.10.2021. године.

 

Мапа заузећа