Назад

Затворена за саобраћај улица Кеј ослобођења

                           Затворена за саобраћај улица Кеј ослобођења

Током извођења радова на реконструкцији улице Кеј ослобођења у Земуну, у оквиру које ће Телеком Србија а.д. Београд изводити радове на заштити и измештању телекомуникационих инсталација, као и извођењу радова од стране Електродистрибуцији Србија д.о.о. на измештању и заштити постојећих електроенергетских објеката у улици Кеј ослобођења у Земуну, доћи ће до измена у режиму саобраћаја, по фазама:

 

 • ФАЗА 1 – биће затворен саобраћај у ул. Кеј ослобођења, од ул. Стевана Марковића до ул. Марка Николића, у временском периоду од 25.10.2021. до 06.01.2022. године,
 • ФАЗА 2 – биће затворен саобраћај у ул. Кеј ослобођења, од ул. Његошеве до краја предметне улице, у временском периоду од 25.10.2021. до 21.06.2022. године.

 

Мапа заузећа