Назад

Радови под саобраћајем у улицама Господара Вучића, Војислава Илића, Станислава Сремчевића, Бул. краља Александра, Батутова, Прешевска, Димитрија Туцовића и др.

                           Радови под саобраћајем у улицама Господара Вучића, Војислава Илића, Станислава Сремчевића, Бул. краља Александра, Батутова, Прешевска, Димитрија Туцовића и др.

У периоду од 01.11. до 26.12.2021. године Електродистрибуција Србије” д.о.о. изводиће радове на замени постојећих подземних водова 35 kV, од трафостанице ТС 35/10 kV „Шеста мушка“ до трафостанице ТС 110/35 kV Београд 4, водови 1, 2, 3 и 4, током чега ће доћи до измена у режиму саобраћаја у улицама: Војислава Илића, Господара Вучића, Станислава Сремчевића, Булевар краља Александра, Батутова, Кулина Бана, Раваничка, Деспота Оливера, Радоја Домановића, Милана Ракића, Прешевска, Анте Богићевића и Димитрија Туцовића, по деоницама и по фазама.

 

Мапа заузећа

Деоница 3 - Измена режима саобраћаја у улицама Војислава Илића, Господара Вучића и Станислава Сремчевића:

 • Фаза 3а:    у ул. Војислава Илића до ул. Господара Вучића (радови на тротоару), од 01.11 до 24.11.2021. године
 • Фаза 3а-1: у ул. Господара Вучића на раскрсници са Војислава Илића (радови на коловозу), дана  06.11.2021. године 
 • Фаза 3б:    у ул. Војислава Илића од ул. Господара Вучића до ул. Радојке Лакић (радови на тротоару), од 08.11. до 24.11.2021. године
 • Фаза 3б-1: у ул. Војислава Илића (радови на коловозу), од 13.11. до 14.11.2021. године
 • Фаза 3в:    у ул. Војислава Илића и Станислава Сремчевића (радови на тротоару), од 13.11. до 24.11.2021. године 
 • Фаза 3в-1: у ул. Станислава Сремчевића испред раскрснице са ул. Војислава Илића  (радови на коловозу), дана 14.11.2021. године 

Деоница 4 - Измена режима саобраћаја у улицама Станислава Сремчевића, Булевар краља Александра и Батутова:

 • Фаза 4а:    у ул Станислава Сремчевића од ул. Кулина Бана до ул. Деспота Оливера (радови на тротоару), у временском периоду од 07.11. до 07.12.2021. године 
 • Фаза 4а-1: у ул. Кулина Бана (радови на коловозу), дана 20.11.2021. године 
 • Фаза 4а-2: у ул. Раваничка (радови на коловозу), дана 21.11.2021. године 
 • Фаза 4б:    у ул. Станислава Сремчевића од ул. Деспота Оливера  до ул. Булевар краља Александра (радови на тротоару), од 24.11. до 07.12.2021. године 
 • Фаза 4б-1: у ул. Деспота Оливера (радови на коловозу), дана 27.11.2021. године 
 • Фаза 4б-2: у ул. Станислава Сремчевића - улаз на паркинг зграде (радови на коловозу), дана 28.11.2021. године 
 • Фаза 4в:    у ул. Батутова од ул. Булевар краља Александра до ул.Радоја Домановића (радови на тротоару), од 24.11. до 07.12.2021. године 
 • Фаза 4в-1: у ул. Булевар краља Александра (радови на коловозу), од 27.11. до 28.11.2021. године 
 • Фаза 4в-2: у ул. Радоја Домановића (радови на коловозу), дана 04.12.2021. године

Деоница 5 - Измена режима саобраћаја у улицама Батутова, Прешевска, Анте Богићевића и Димитрија Туцовића:

 • Фаза 5а:    у ул. Батутова од ул. Радоја Домановића до ул. Прешевске (радови на тротоару), од 03.12. до 26.12.2021. године 
 • Фаза 5а-1: у ул. Милана Ракића (радови на коловозу), дана 28.11.2021. године 
 • Фаза 5б:    у ул. Прешевска од ул. Батутове до ул. Анте Богићевића (радови на тротоару), у временском периоду од 06.12. до 26.12.2021. године 
 • Фаза 5б-1: у ул. Прешевска (радови на коловозу), дана 11.12.2021. године 
 • Фаза 5б-2: у ул. Анте Богићевића (радови на коловозу), дана 12.12.2021. године 
 • Фаза 5в:    у ул. Анте Богићевића и Димитрија Туцовића (радови на тротоару), од 13.12. до 26.12.2021. године
 • Фаза 5в-1: у ул. Димитрија Туцовића (радови на коловозу), од 18.12. до 19.12.2021. године.