Назад

Затворена за саобраћај улица Војводе Тозе

                           Затворена за саобраћај улица Војводе Тозе

 

Током извођења радова Дирекције за грађевинско земљиште и изградње Београда Ј.П. по фазама  биће затворена за саобраћај улица Војводе Тозе, од Струмичке улице до реципијента у Устаничкој улици, у периоду од 17.11. до 27.12.2021. год.

 

 

 • Фаза 1 - измењен режим саобраћа у ул. Устаничкој у зони раскрснице са ул. Војводе Тозе, у временском периоду од 17.11.2021. до 23.11.2021. 
 • Фаза 2 -  затворен саобраћај, заузет део коловоза ул. Војводе Тозе на делу од ул. Устаничке до  улaза у СЦ „Шумице“. Струмичке,  у временском периоду од 24.11.2021. до 07.12.2021.  
 • Фаза 3 - затворен саобраћај, заузет део коловоза ул. Војводе Тозе на делу од улаза у СЦ „Шумице“ до ул. Струмичке,  у ул. Војводе Тозе , у временском периоду од 08.12.2021. до 27.12.2021

 

 

Мапа заузећа