Архива вести

Назад

Обимни радови на уличној мрежи Београда током 2023. године

                           Обимни радови на уличној мрежи Београда током 2023. године

Секретаријат за саобраћај обавештава грађане о планираним капиталним радовима који ће се изводити на територији града Београда, почев од 1. марта, а који ће значајније утицати на стање на саобраћајној мрежи.

До краја 2023. године планиран је наставак  радова на реконструкцији дистрибутивних топловода М1, М2 и М3 на територији Новог Београда, које ће изводити  ЈКП „Београдске електране“   и наставак радова на изградњи 110 kV кабловског вода између Трафостанице Београд 1 у ул. Хусинских рудара и Трафостанице Београд 6 у Хиландарској улици, које ће изводитиАкционарско друштво „Електромрежа Србије“.

ЈКП „Београдске електране“ у 2023. години наставља радове на реконструкцији дистрибутивних топловода М1, М2 и М3 на територији Новог Београда.

Постојећи топловоди су стари више од 40 година и због лошег стања последњих година су се дешавале хаварије, због којих је без грејања остао велики број корисника (око 300 предајних станица). Да би се спречиле веће хаварије и обезбедило континуално снабдевање постојећих потрошача, али и прикључење нових, ЈКП „Београдске електране“ повећава капацитет са постојећег топловода DN600 на DN800. Радови су започети 2020. године, а планирани завршетак на сва три магистрална топловода је до краја 2023. године.

 

Мапа планираних радова Електромреже Србије

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ наставља радове на изградњи 110 kV кабловског вода између Трафостанице Београд 1 у ул. Хусинских рудара и Трафостанице Београд 6 у Хиландарској улици, којим ће се заменити постојећи уљани кабл постављен 1969. године који је при крају експлоатационог века. Уградњом новог кабла обезбедиће се поузданост у снабдевању електричном енергијом централног дела града Београда, као и насеља Карабурма. У претходнe две године уграђен је кабл дуж улица Маријане Грегоран, Војводе Мицка Крстића, дела Вишњичке и у ул. Милана Кашанина, а до краја септембра 2023. године планирано је да се заврше преостали радови у Вишњичкој улици, дуж Булевара деспота Стефана и у Палмотићевој и Хиландарској улици.

                                                                                                     

ЈКП „Београдске електране“

С обзиром на велики број најављених обимних радова на уличној мрежи града Београда, Секретаријат за саобраћај је зимски период искористио за координацију радова који најдуже трају и ометају саобраћај на најзначајнијим градским улицама. Пре свега, ово се односи на радове ЈКП „Београдске електране“ на територији Градске општине Нови Београд и радове „Електромрежа Србије“ а.д. дуж Булевара деспота Стефана и Вишњичке улице. Према плановима ови радови трају дуже од 7 месеци и не могу се уклопити у летњи период кад је смањен број људи, а самим тим и обим саобраћаја у граду, па је одлучено да ће, у складу са временским условима, радови започети 1. марта и то тако што ће ЈКП „Београдске електране“ наставити радове на магистралном топловоду М2 у ул. Милутина Миланковића и на М3 у Антифашистичке борбе, а „Електромрежа Србије“ а.д. у Булевару деспота Стефана од Милана Кашанина према Цвијићевој улици.

 

Апелујемо на све возаче да  поштују постављену саобраћајну сигнализацију и молимо све учеснике у саобраћају за стрпљење и разумевање.