Претходно обавештење за јавну набавку услуге стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и општинских путева Дирекције за путеве, за период од једне године

На основу члана 55. став 1. тачка 1. и члана 59. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС”, број 124/12)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за саобраћај – Дирекција за путеве

27. Марта бр. 43-45

11 000 Београд

oбјављује

Претходно обавештење

За јавну набавку услуге – Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и општинских путева Дирекције за путеве, за период од једне године

Стратегија града Београда о безбедности саобраћаја


Број набавке 7/10
Преузмите текст - овде

Путоказна сигнализација за вођење саобраћаја на подручју града Београда


Број набавке 11/10
Преузмите текст - овде

Редефинисање динамичког и стационарног саобраћаја у зони оивиченој улицама: Пожешка, Паштровићева, Савска магистрала, Лазаревачки друм, Ђорђа Огњановића, Чукарица


Број набавке 14/10
Преузмите текст - овде

Вршење стручно-техничког надзора над радовима из области техничког регулисања саобраћаја, у једногодишњем периоду


Број набавке 3/10
Преузмите текст - овде