Назад

Од 01.12.2019.године примењује се ново Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда

                           Од 01.12.2019.године примењује се ново Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда

Од 01. децембра.2019.године примењиваће се ново Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда. 

Снабдевање малопродајних објеката (продајних, магацинских и угоститељских објеката) на територији града Београда унутар и ван зоне обавља се са коловоза у времену од 20,00 до 07,00 часова.

Ово уједно представља и основну разлику у односу на предходно Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда које престаје да важи 1. децембра 2019. године.

Новим Решењем о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда дефинисано је да се на територији градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица теретна возила која нису у транзиту, чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 т могу кретати, зауставити и паркирати мимо утврђеног режима саобраћаја док траје утовар - истовар, али не дуже од 15 минута и то на основу дозволе, у форми решења, коју издаје Секретаријат за саобраћај.

 1. унутар зоне оивичене улицама: Кланички кеј, Дунавском, Булеваром војводе Бојовића, Карађорђевом, Савски трг, Савском, Ауто-пут, Топлице Милана, Владимира Томановића, Војислава Илића, Господара Вучића, Булеваром краља Александра, Батутовом, Димитрија Туцовића, Рузвелтовом, Мије Ковачевића и Булеваром деспота Стефана:

а) теретна возила до 12 т највеће дозвољене масе за снабдевање малопродајних објеката, могу се кретати у времену од 9,00 до 14,00 и од 18,00 до 7,00 часова, а зауставити и паркирати на коловозу у времену од 20,00 до 07,00 часова;

б) теретна возила преко 12 т највеће дозвољене масе за снабдевање градилишта могу се кретати и вршити снабдевање у времену од 9,00 до 14,00 и од 18,00 до 7,00 часова;

в) мешалице за бетон за снабдевање градилишта, могу се кретати и вршити снабдевање у времену од 00,00 до 24,00 часова.

 2. ван зоне оивичене поменутим улицама теретна возила могу се кретати у времену од 0 до 24 сата, а зауставити и паркирати на коловозу у времену од 20,00 до 07,00 часова.

Теретна возила којима се врши снабдевање малопродајних објеката највеће дозвољене масе до 3,5 т могу се кретати унутар и ван зоне  оивичене поменутим улицана у времену од 00,00 до 24,00 часа, а у времену од 20,00 до 07,00 часова могу се зауставити и паркирати мимо утврђеног режима саобраћаја, на коловозу док траје утовар - истовар, али не дуже од 15 минута, на основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај.

Преузимите ново Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда