Назад

ГИС мапа привремене измене режима саобраћаја

                           ГИС мапа привремене измене режима саобраћаја

 

Секретаријат за саобраћај 1. септембра грађанима је представио ГИС апликацију са интерактивном мапом на којој су приказане измене режима саобраћаја на читавој територији Града.

ГИС апликација омогућава грађанима да олакшано у пар корака дођу до информација, колико је тренутно локација на којима су активне измена режима саобраћаја у граду, које улице су затворене за саобраћај, у којим улицама је извођење радова под саобраћајем и на којим локацијама су планиране манифестације које имају утицај на измену функционисања саобраћаја.

Мапа радова

 

Сам Географски информациони систем (ГИС) је систем за управљање просторним подацима и њима придруженим особинама тј. рачунарски програм за интегрисање, складиштење, уређивање, анализу и приказ географских информација. ГИС је, може се рећи, алат за израду „паметне карте“ која корисницима пружа могућност да анализирају просторне информације, међусобно их упоређују и постављају интерактивне упите.

Секретаријат за саобраћај је препознао погодности ГИС-а и уназад 15 година већ формира просторне податке у оквиру свог пословања. Запосленима у Секретаријату је омогућено олакшано и стратешко доношење одлука на основу различитих база подата и њиховог приказа на мапама.

ГИС мапа коју је Секретаријат за саобраћај понудио грађанима на коришћење, тренутно садржи податке о изменама режима саобраћаја на читавој територији града. Корисници кликом миша могу добити додатне информације или вршити промену у начину приказивања постојећих података кроз једноставне алате који се налазе на карти.

У наредном периоду, Секретаријат за саобраћај ће објављивати и друге просторне податке из својих база, који би могли бити од интересовања и за друге кориснике.