Архива вести

Назад

Радови у Скендербеговој

                           Радови у Скендербеговој

Током радова на замени постојеће водоводне мреже, које изводи JKП „Београдски водовод и канализација“, биће измењен режим саобраћаја у улици Скендербеговој, по фазама:

- Фаза IV: Затварање саобраћаја у ул. Скендербеговој од ул. Книћанинове до ул. Капетан Мишине и измена режима саобраћаја у раскрсницама ул. Скендербегове са улицама Книћаниновом и Капетан Мишином, у периоду од 11.03. до 20.03.2020.   

- Фаза V: Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Скендербегове и Капетан Мишине, у периоду од 21.03. до 25.03.2020.

- Фаза III: Затварање саобраћаја у ул. Скендербеговој од ул. Дубровачке до ул. Книћанинове и измена режима саобраћаја у раскрсницама ул. Скендербегове са улицама Дубровачком и Книћаниновом, у периоду од 26.03. до 06.04.2020.

- Фаза II: Затварање саобраћаја у ул. Скендербеговој од ул. Цара Уроша до ул. Дубровачке и измена режима саобраћаја у раскрсници ул. Скендербегове са ул. Дубровачком, у периоду од 07.04. до 18.04.2020.

- Фаза Ia: Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Цара Уроша и Скендербегове, у периоду од 19.04. до 21.04.2020.

- Фаза Ib: Измена режима саобраћаја у раскрсници улица Скендербегове и Цара Уроша, у периоду од 22.04. до 24.04.2020.