Назад

Затворене за саобраћај Добановачка и Добровољачка улица

                           Затворене за саобраћај Добановачка и Добровољачка улица

Током извођења радова на изградњи секундарне кишне канализације, реконструкцији  дистрибутивне водоводне мреже и изградњи фекалне канализације, које изводи Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП, у периоду од 10.12.2020 до 12.03.2021. године за саобраћај ће бити затворене улица Добровољачка, на деоници од улице Цара Душана до улице Добановачке, раскрсница улица Добановачке и Добровољачке, као и улица Добановачка на деоници од Добровољачке до Новоградске улице

 

Мапа заузећа