Назад

Измена режима саобраћаја у Јужном булевару и улици Михаила Гавриловића

                           Измена режима саобраћаја у Јужном булевару и улици Михаила Гавриловића

 

Током извођења радова на изградњи угаоног двострано узиданог стамбено-пословног објекта на КП 5217 КО Врачар, а због монтаже крана, биће измењен режим саобраћаја у Јужном булевару, заузет коловоз и тротоар у ул. Јужни булевар испред КП 5217 КО Врачар ( на углу са улицом  Михаила Гавриловића) и затворен саобраћај у ул. Михаила Гавриловића на углу са Јужним булеваром, дана 05.06.2021. године.

 

Мапа заузећа