Назад

Позив за јавну расправу

                           Позив за јавну расправу

За разлику од традиционалног приступа урбанистичког и саобраћајног планирања, ПОУМ/ SUMP ставља посебан нагласак на укључивање и учешће грађана и осталих субјеката, кроз усклађивање одлука у различитим секторима: саобраћај, просторно и урбанистичко планирање, привредни развој, друштвене делатности, здравље, безбедност, енергија, итд. 

 

 

 

 

Позивају се грађани да дају своје предлоге и сугестије, које могу да допринесу томе да се омогући већа приступачност јавним превозом, пешке, бициклом или другим алтернативном начинима кретања, свим градским функцијама и садржајима.

                                              

 

 

 

Архива вести

Анкета

Колико износи временски интервал од тренутка спуштања полубраника на путно пружном прелазу до тренутка наиласка воза
од 1 до 2 минута
од 10 секунди до 10 минута
од 30 секунди до 5-6 минута
од 30 секунди до 5-6 минута па и дуже

                  Дозволе за кретање

Дозволе за кретање


                  Рекламе

Рекламе


                  Заузећа

Заузећа


                  Јавне набавке

Јавне набавке


                  Паркирање

Паркирање


                  Баште

Баште


                  Динамички саобраћај

Динамички саобраћај


                  Безбедност

Безбедност


                  Уличне тезге

Уличне тезге


                  Семафори

Семафори


                  Манифестације

Манифестације


                  ПОУМ

ПОУМ


                  Планови

Планови


                  Урбана мобилност

Урбана мобилност


                  Одговори

Одговори


                  Пројектни услови

Пројектни услови


                  Планови Града

Планови Града


                  Мишљења

Мишљења