Назад

Визија Плана одрживе урбане мобилности Београда

                           Визија Плана одрживе урбане мобилности Београда

 

 

Визија у основи Плана одрживе урбане мобилности је град који је:

Прилагодљив – на захтеве и потребе његових становника

Одржив – уз примену мера за рационалну потрошњу енергије и смањење негативних утицаја саобраћаја на животну средину

Квалитетан - погодан и пријемчив за живот ("livable city")

Рационалан – промоцијом "зелених" видова саобраћаја и рационалним коришћењем осталих

Ефикасан – уз примену мера за побољшање мобилности и оптимално коришћење постојеће инфраструктуре

Толерантан – за све групе корисника и њихове специфичне потребе уз доступност и равноправну приступачност свим градским садржајима

 

 

 

 

 

 

 

Визија у основи Плана одрживе урбане мобилности је град који је:

Прилагодљив – на захтеве и потребе његових становника

Одржив – уз примену мера за рационалну потрошњу енергије и смањење негативних утицаја саобраћаја на животну средину

Квалитетан - погодан и пријемчив за живот ("livable city")

Рационалан – промоцијом "зелених" видова саобраћаја и рационалним коришћењем осталих

Ефикасан – уз примену мера за побољшање мобилности и оптимално коришћење постојеће инфраструктуре

Толерантан – за све групе корисника и њихове специфичне потребе уз доступност и равноправну приступачност свим градским садржајима

и који ће свим својим становницима омогућити да уживају иста права, шансе и слободе.

Из визије, кроз акроним, шаље се порука какав град је тежња, град - Београд, у ПОКРЕТу!

Београд у ПОКРЕТу - визија ка којој стреми План, визија која Београд треба да учини: прилагодљивим потребама његових становника, одрживим успостављањем низа мера град треба да постане здравији и чистији, пријемчив за живот, рационално опслужен одрживим видовима саобраћаја, ефикасан, приступачнији, доступнији и толерантнији за све грађане... 

                                                                       

  Визија:  ПРИЛАГОДЉИВ, ОДРЖИВ, КВАЛИТЕТАН, РАЦИОНАЛАН, ЕФИКАСАН И ТОЛЕРАНТАН, БЕОГРАД у ПОКРЕТу