Назад

Радови у Војводе Мицка Крстића

                           Радови у Војводе Мицка Крстића

Током радова које изводи ЈКП „Београдски водовод и канализација“, у периоду од 06.08. до 01.09.2019. године, биће затворен саобраћај у једном смеру у ул. Војводе Мицка Крстића тако да се саобраћај одвија само у смеру од Маријане Грегоран ка Вишњичкој. Истовремено се мења смер ул. Маријане Грегоран у смеру од Пљешевичке ка ул. Војводе Мицка Крстића.